Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa

W dniu 16.06.2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowaniu projektu pn. ”Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wys. 90% kosztów kwalifikowanych

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni, lokalnej gospodarki, środowiska, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany z udziałem interesariuszy.

Czytaj dalej Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa

Konsultacje społeczne dot. Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa

Miasto i Gmina Pilawa realizuje projekt „Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa ”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa w przejrzysty sposób wskazuje problemowe obszary wymagające interwencji, jak również możliwe, kompleksowe rozwiązania. Diagnoza utworzona na podstawie konsultacji, ale również wyprowadzona z dokumentów strategicznych Miasta i Gminy Pilawa, obejmuje szereg elementów, takich jak: rozwiązywanie problemów społecznych, pobudzanie aktywności lokalnej, integrację lokalnej społeczności oraz zwiększenie świadomości mieszkańców w temacie ich możliwości współdecydowania o skali, jak również typowaniu poszczególnych elementów wymagających szczególnej interwencji.

W dniu 21 grudnia 2016 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie, odbędą się konsultacje społeczne, w trakcie których możliwe będzie zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących tworzonego Programu. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Pilawa, jak również przedsiębiorców działających na jej terenie.

 

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa

                                                                                                        Albina Łubian